Διοργανωτές

Διοργάνωση

 

                        

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών

 

 

     

Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

 

 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων

 

     

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας /
Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής

 

Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών

 

     

 

 

 

 

 

 
Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 25-27 Μαΐου 2017 

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών: 25 Απριλίου 2017 

Προθεσμία Προεγγραφών: 25 Απριλίου 2017 

Organized by

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

+30 210 36 68 892
+30 210 36 43 511
info@11pesxm.gr

Ακολουθηστε μας