Υποβολή Abstract

Οδηγίες για συγγραφείς

Για την υποβολή περίληψης απαιτείται η εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου.

Η προθεσμία υποβολής περίληψης της εργασίας είναι 16.01.2017. Οι υποβαλλόμενες περιλήψεις θα πρέπει να έχουν μέγεθος έως μια σελίδα και να έχουν γραφεί σύμφωνα με το πρότυπο, το οποίο μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο: Πρότυπο abstract  

 • Περιλήψεις που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δε θα γίνουν αποδεκτές.
 • Κατά την υποβολή θα πρέπει να δηλώνεται τόσο η κύρια, όσο και η πλησιέστερη δευτερεύουσα θεματική περιοχή. Η τελική επιλογή της θεματικής περιοχής θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή.

 • Οι εργασίες θα υποβληθούν είτε ως προφορικές παρουσιάσεις ή ως αναρτημένες ανακοινώσεις (poster). Η τελική επιλογή του τρόπου παρουσίασης θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή.

 • Περιλήψεις χωρίς επαρκή στοιχεία ή με την ένδειξη «τα αποτελέσματα θα συζητηθούν ή θα ανακοινωθούν» δε θα γίνουν αποδεκτές.

 • Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αποδοχή ή μη των εργασιών τους, καθώς και για τον τρόπο παρουσίασής τους, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (έως 6.2.2017). Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβληθεί το πλήρες κείμενο της εργασίας (έως 13.3.2017). Λεπτομερείς οδηγίες για τη συγγραφή του τελικού κειμένου θα ανακοινωθούν σύντομα.
 • Η δήλωση συμμετοχής, καθώς και η υποβολή περιλήψεων και τελικών κειμένων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου.  
 • Κάθε εργασία πρέπει να καλύπτεται από μία εγγραφή συνέδρου ή μεταπτυχιακού φοιτητή ή προπτυχιακού φοιτητή με παρουσίαση εργασίας.
 • Με την ολοκλήρωση της υποβολής της εργασίας (Abstract) ενημερώνεστε άμεσα μέσω email για τον κωδικό της εργασίας σας (Aριθμός Εργασίας). Φροντίστε να φυλάξετε το συγκεκριμένο κωδικό και να τον δηλώσετε κατά την πληρωμή της εγγραφής σας στο καταθετήριο, σύμφωνα με τις οδηγίες πληρωμής.

Υποβολή

 • Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής.
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας που θα δηλώσετε θα πρέπει να είναι ακριβή, διότι θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω αλληλογραφία μας, η οποία για εξοικονόμηση χρόνου θα γίνεται ηλεκτρονικά.

 • Λόγω των προστατευτικών φίλτρων που ενδέχεται να παρεμβληθούν στη λήψη μηνυμάτων παρακαλούμε όπως ελέγχετε περιοδικά το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam/junk folder) του email σας.

 

Για online υποβολή εργασιών πατήστε εδώ 

* Εάν είναι η πρώτη φορά που υποβάλετε εργασία μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας, τότε θα πρέπει να προβείτε σε δημιουργία νέου χρήστη.

Οδηγίες για δημιουργία Νέου Χρήστη:

 • Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία σας (με Λατινικούς χαρακτήρες) στα πεδία με αστεράκι *.

 • Το όνομα χρήστη και ο κωδικός θα πρέπει να δοθούν από εσάς κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων.

 • Φροντίστε να φυλάξετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό, για μελλοντική χρήση.

 • Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Υποβολή» έτσι ώστε να προχωρήσετε με την υποβολή της εργασίας σας.

 

Διαχείριση Εγγραφών & Εργασιών Συνεδρίου:


AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES
Professional Congress Organizer
Λυκαβηττού 39-41, 10672 Αθήνα
Τηλ:+30 2103668842 / Φαξ: +30 2103643511
Email:11pesxm@afea.gr
www.afea.gr
Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 25-27 Μαΐου 2017 

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών: 25 Απριλίου 2017 

Προθεσμία Προεγγραφών: 25 Απριλίου 2017 

Organized by

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

+30 210 36 68 892
+30 210 36 43 511
info@11pesxm.gr

Ακολουθηστε μας