Υποβολή Πλήρους Εργασίας

Οδηγίες για Συγγραφείς Εργασιών

Δικαίωμα υποβολής πλήρους εργασίας έχουν μόνο όσοι συγγραφείς έχουν υποβάλλει Περίληψη εργασίας (Abstract) και έχουν ειδοποιηθεί για την αποδοχή της εργασίας τους, προκειμένου να παρουσιαστεί στο Συνέδριο είτε ως προφορική ομιλία (oral presentation) είτε ως αναρτημένη παρουσίαση (poster presentation).

Η προθεσμία υποβολής της πλήρους εργασίας είναι 13/03/2017. Οι υποβαλλόμενες πλήρεις εργασίες θα πρέπει να ακολουθούν πιστά το πρότυπο, το οποίο μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Πρότυπη Εργασία 

 

Η υποβολή των τελικών κειμένων των εργασιών θα γίνεται αποκλειστικά με αποστολή στο e-mail του Συνεδρίου (info@11pesxm.gr). Μαζί με την εργασία πρέπει να αποστέλλεται υποχρεωτικά:

o    το ID της εργασίας (το οποίο δόθηκε κατά την υποβολή του abstract),

o   το καταθετήριο του συνέδρου που καλύπτει την εργασία.

Εργασίες  που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δε θα γίνουν αποδεκτές.

Κατά την υποβολή των εργασιών δε θα γίνεται εκ νέου δήλωση πρώτης και δεύτερης θεματικής περιοχής, καθώς θα ισχύουν αυτές που δηλώθηκαν κατά το στάδιο υποβολής της αντίστοιχης Περίληψης. Ωστόσο, η τελική επιλογή της θεματικής περιοχής, στην οποία εντάσσεται η κάθε εργασία, θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή και θα ανακοινωθεί εγκαίρως σε όλους τους Συνέδρους.

Οι σύνεδροι έχουν ήδη ενημερωθεί για τον τρόπο παρουσίασης των εργασιών τους. Ωστόσο, προκειμένου οι συγγραφείς να διατηρήσουν το δικαίωμα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, θα πρέπει να υποβληθεί το πλήρες κείμενο κάθε εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι για την αποδοχή κάθε εργασίας πρέπει να έχει προηγηθεί εγγραφή ενός τουλάχιστον εκ των συγγραφέων με εγγραφή συνέδρου ή μεταπτυχιακού φοιτητή ή προπτυχιακού φοιτητή με παρουσίαση εργασίας, καθώς και ότι κάθε εγγραφή μπορεί να αντιστοιχηθεί σε μία μόνο εργασία. Σε κάθε άλλη περίπτωση η εργασία δε θα γίνεται δεκτή και δε θα μπορεί να συμπεριληφθεί στα πρακτικά του Συνεδρίου, ούτε να παρουσιαστεί.

 
Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 25-27 Μαΐου 2017 

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών: 25 Απριλίου 2017 

Προθεσμία Προεγγραφών: 25 Απριλίου 2017 

Organized by

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

+30 210 36 68 892
+30 210 36 43 511
11pesxm@afea.gr

Ακολουθηστε μας