Θεματικές Περιοχές

Θεματικές Περιοχές του Συνεδρίου

 

 • Ασφάλεια - Υγιεινή - Διασφάλιση Ποιότητας

 • Βασική και Εφαρμοσμένη Χημεία

 • Βιοχημική Μηχανική - Βιοτεχνολογία - Βιοϊατρική Μηχανική

 • Εκπαίδευση - Νέες Τεχνολογίες

 • Ενέργεια

 • Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων

 • Μηχανική διεργασιών & συστημάτων

 • Περιβάλλον

 • Πολυμερή

 • Συντήρηση Έργων Τέχνης και Μνημείων Πολιτισμού

 • Υλικά - Νανοτεχνολογία

 • Φαινόμενα Μεταφοράς

 • Φυσικές διεργασίες

 • Φυσικοχημεία - Θερμοδυναμική

 • Χημικές Διεργασίες - Κατάλυση - Ηλεκτροχημεία
Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 25-27 Μαΐου 2017 

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών: 25 Απριλίου 2017 

Προθεσμία Προεγγραφών: 25 Απριλίου 2017 

Organized by

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

+30 210 36 68 892
+30 210 36 43 511
info@11pesxm.gr

Ακολουθηστε μας