Στόχοι

Στόχοι του Συνεδρίου

 

  • Η παρουσίαση της έρευνας που διεξάγεται στη χώρα μας στη Χημική Μηχανική από πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.
  • Η παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των Ελλήνων Χημικών Μηχανικών του εξωτερικού.
  • Η συζήτηση γύρω από τις σύγχρονες τάσεις και τη μελλοντική εξέλιξη της Χημικής Μηχανικής, τα σχετικά προγράμματα σπουδών στη χώρα μας, τα θεσμικά προβλήματα του κλάδου και τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των  αποφοίτων.
  • Η διεύρυνση των δυνατοτήτων συμβολής της Χημικής Μηχανικής στην καινοτομία και την ανάπτυξη.
  • Η επίτευξη νέων συνεργασιών μεταξύ ερευνητών με διαφορετικά ή συμπληρωματικά γνωστικά αντικείμενα.
  • Η σύμπραξη ερευνητικών ή ακαδημαϊκών μονάδων με την  Ελληνική χημική βιομηχανία.Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 25-27 Μαΐου 2017 

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών: 25 Απριλίου 2017 

Προθεσμία Προεγγραφών: 25 Απριλίου 2017 

Organized by

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

+30 210 36 68 892
+30 210 36 43 511
info@11pesxm.gr

Ακολουθηστε μας