Πρακτικά Συνεδρίου

Το πλήρες κείμενο όλων των εργασιών, οι οποίες θα παρουσιαστούν στο 11ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής,  θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά του συνεδρίου. Τα πρακτικά θα διανεμηθούν, σε ηλεκτρονική μορφή, σε όλους τους σύνεδρους κατά την προσέλευσή τους.

Επιπροσθέτως, επιλεγμένες εργασίες θα δημοσιευθούν στο περιοδικό Materials Today: Proceedings του εκδοτικού οίκου Elsevier. Περισσότερες πληροφορίες για το περιοδικό μπορούν να αντληθούν από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.journals.elsevier.com/materials-today-proceedings

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.
Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 25-27 Μαΐου 2017 

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών: 25 Απριλίου 2017 

Προθεσμία Προεγγραφών: 25 Απριλίου 2017 

Organized by

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

+30 210 36 68 892
+30 210 36 43 511
info@11pesxm.gr

Ακολουθηστε μας