Οδηγίες για προεδρεία

Οδηγίες για Προεδρεία

 

Η συνολική διάρκεια κάθε προφορικής παρουσίασης (μαζί με την περίοδο ερωτήσεων/συζήτησης) είναι, αυστηρώς, 15 min. Θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:

-          Το προεδρείο θα πρέπει να βρίσκεται στην αίθουσα περίπου 5 λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίας και να ενημερώνεται από τους υπεύθυνους (εθελοντές) της αίθουσας ότι όλες οι παρουσιάσεις έχουν φορτωθεί στον υπολογιστή εγκαίρως. 

-          Οι προφορικές παρουσιάσεις θα διαρκούν έως 12 min, ώστε να υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις - συζήτηση (12 min παρουσίαση + 3 min ερωτήσεις).  

-          Ο χρόνος θα πρέπει να τηρείται αυστηρά, ώστε να μην στερείται χρόνος από τους επόμενους ομιλητές και το κοινό να μπορεί να μετακινηθεί προς τις διπλανές αίθουσες (παράλληλες συνεδρίες).  

-          Το προεδρείο της κάθε συνεδρίας θα πρέπει να ειδοποιεί τον ομιλητή με την πάροδο 10 min. Ο ομιλητής θα πρέπει να σεβαστεί την επισήμανση του προεδρείου και να ολοκληρώσει την παρουσίασή του στα 12 min.  

-          Οι συνεδρίες με χρονικά καθορισμένες ομιλίες δίνουν τη δυνατότητα στους σύνεδρους να παρακολουθήσουν συγκεκριμένες εργασίες σε περισσότερες από μία παράλληλες συνεδρίες. Ως εκ τούτου, πέραν της τήρησης του χρόνου, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία αλλαγή στη σειρά των εργασιών.  

-          Σε περίπτωση απουσίας ομιλητή ο χρόνος της ομιλίας του δεν θα χρησιμοποιείται για να μην ανατρέπεται το πρόγραμμα. Ωστόσο, σε μια τέτοια περίπτωση, παρακαλούμε να ειδοποιηθεί η οργανωτική επιτροπή το δυνατόν συντομότερα. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης μια ομιλίας νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο των 15 min, η επόμενη προγραμματισμένη ομιλία θα ξεκινάει βάσει του προγράμματος κι όχι απευθείας με τη λήξη της προηγούμενης.  

Οι προεδρεύοντες των συνεδριών έχουν ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ωστόσο, οι σύνεδροι καλούνται να ενημερωθούν από την αντίστοιχη ενότητα του προγράμματος του συνεδρίου για την πιθανή συμμετοχή τους σε προεδρείο, καθώς και για το χρόνο στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη συνεδρία.

 

 
Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 25-27 Μαΐου 2017 

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών: 25 Απριλίου 2017 

Προθεσμία Προεγγραφών: 25 Απριλίου 2017 

Organized by

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

+30 210 36 68 892
+30 210 36 43 511
info@11pesxm.gr

Ακολουθηστε μας