Οδηγίες για προφορικές παρουσιάσεις

Οδηγίες για Προφορικές Παρουσιάσεις 

  • Οι ομιλητές θα πρέπει να προσέρχονται στην καθορισμένη αίθουσα πριν από την έναρξη της Συνεδρίας (π.χ. κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων) και σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους της αίθουσας να μεταφέρουν στον υπολογιστή το αρχείο της εργασίας τους.
  • Οι ομιλητές θα μπορούν να προσκομίζουν το αρχείο της παρουσίασης σε μορφή Microsoft PowerPoint, ωστόσο, για λόγους ασφάλειας, καλό θα είναι να έχουν το ίδιο αρχείο και σε μορφή pdf. 
  • Η επίσημη γλώσσα των παρουσιάσεων είναι η Ελληνική. Συνεπώς, παρακαλούνται όλοι ομιλητές να προσαρμόσουν το ηλεκτρονικό υλικό αλλά και την ομιλία τους στα Ελληνικά, ώστε να διευκολυνθεί η παρακολούθηση του συνεδρίου από τους προπτυχιακούς φοιτητές. Ωστόσο, παρουσιάσεις στα Αγγλικά είναι αποδεκτές.
  • Οι προφορικές παρουσιάσεις θα διαρκούν έως 12 min, ώστε να υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις - συζήτηση (12 min παρουσίαση + 3 min ερωτήσεις). 
  • Ο χρόνος θα πρέπει να τηρείται αυστηρά, ώστε να μην στερείται χρόνος από τους επόμενους ομιλητές και το κοινό να μπορεί να μετακινηθεί προς τις διπλανές αίθουσες (παράλληλες συνεδρίες). To προεδρείο της κάθε συνεδρίας θα προειδοποιεί τον ομιλητή με την πάροδο 10 min. Ο ομιλητής θα πρέπει να σεβαστεί την επισήμανση του προεδρείου και να ολοκληρώσει την παρουσίασή του στα 12 min. 
  • Οι συνεδρίες με χρονικά καθορισμένες ομιλίες δίνουν τη δυνατότητα στους σύνεδρους να παρακολουθήσουν συγκεκριμένες εργασίες σε περισσότερες από μία παράλληλες συνεδρίες. Ως εκ τούτου, πέραν της τήρησης του χρόνου, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία αλλαγή στη σειρά των εργασιών. 
  • Σε περίπτωση απουσίας ομιλητή ο χρόνος της ομιλίας του δεν θα χρησιμοποιείται για να μην ανατρέπεται το πρόγραμμα. Ωστόσο, σε μια τέτοια περίπτωση, παρακαλούμε να ειδοποιηθεί η οργανωτική επιτροπή το δυνατόν συντομότερα.
     Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 25-27 Μαΐου 2017 

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών: 25 Απριλίου 2017 

Προθεσμία Προεγγραφών: 25 Απριλίου 2017 

Organized by

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

+30 210 36 68 892
+30 210 36 43 511
info@11pesxm.gr

Ακολουθηστε μας